Behandling af Covid-19

Behandling med Klorokin og Hydroxyklorokin

I flere lande behandler mange læge Covid-19 med Klorokin og Hydroxyklorokin, som oprindeligt er lavet til at behandle gigt, hudsygdomme samt til forebyggelse mod malaria. Men i Danmark ønsker man ikke at gøre bruge af præparatet, selvom det er testet på og godkendt til mennesker, alene af den årsag, at medicinalvirksomheden, som har produceret det, ikke har ansøgt om at få tilladelse til måtte markedsføre produkterne til at behandle Covid-19

Da bivirkningerne er ekstremt små, kan det undre, at man ikke blot ruller produkterne ud til alle, der har behov for det…? Er det mon en politisk beslutning når nu vi aktivt ved, at WHO er meget imod brugen af Klorokin og Hydroxyklorokin?

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2020/covid-19-fakta-om-klorokin-og-hydroxyklorokin/

https://jv.dk/artikel/fakta-klorokin-testes-verden-over-mod-coronavirus

Verden over er der ekstremt gode resultater ved at bruge Hydroxyklorokin… men hvorfor mon det er  levet forbudt efter 65 års brug af det stort set uden bivirkninger…??

https://europa.is/video/hydroxychloroquine-hcq-has-cured-people-since-65-years/

Se her, hvordan Dr. Simone Gold forklarer det hele..
https://www.bitchute.com/video/Le3gH6ypvm1I/

Behandling med Remdesivir

Jens Lundgren, Professor i Infektionsmedicin og forsker teamet bag forskningsprojektet ” Test af ebolamedicinen Remdesivir mod Covid 19″.

Andre studier med påvist effektiv behandling af Covid 19

Behandlingen med Remdesevir https://en.wikipedia.org/wiki/Remdesivir er grunden til, at så mange dør i USA, når de bliver diagnosticeret som Corona-syge.

I forbindelse med et videnskabeligt forsøg vedrørende Ebola, fandt man ud af, at Remdesevir var det mest farlige ud af 4 forskellige medikamenter – de andre 3 medikamenter var eksperimentelle (ikke-godte medikamenter) medikamenter, og man var nødt til til at stoppe med at give Remdesevir til forsøgspersonerne meget tidligt i forsøgsforløbet, da det viste sig at Remdesevir var alt for farligt for forsøgspersonerne.

Remdesevir gav alvorlige nyreproblemer hos en meget stor andel af forsøgspersonerne, og derfor kunne man ikke fuldføre den del af forsøget, hvor man brugte Remdesevir.

NB: Det er ALDRIG set, at NOGEN virus har givet alvorlige nyreproblemer !!! Og CDC og Fauci har hele tiden vidst dette !!! Forsøget var nemlig kun beregnet til at teste virkningen af Remdesevir og 2 andre (eksperimentelle) medikamenter, men Fauci fik presset et sidste 3. eksperimentalt medikament ind i forsøget – dette 3. eksperimentelle medikament viste sig at være næsten lige så farligt som Remdesevir og blev også fjernet fra forsøget – næsten lige så hurtigt som Remdesevir blev fjernet fra forsøget. Og Remdesevir har i lang tid været det eneste godkendte middel mod Korona19 i USA – på Fauci’s anbefaling !!!

Hvorfor fik Præsident Trump Remdesivir under hans indlæggelse, når nu det i Danmark hverken tilbydes eller anbefales?

Se med i dette studie.

Noget tyder på at der findes måder at behandle Covid-19.

Lad os hvad de Danske sundhedsmyndigheder har at sige om behandling af Covid-19.

Kilde: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/rationel-farmakoterapi-8-2020/status-paa-remdesivir-og-covid_-19

Vi håber på fuld gennemsigtighed når forskningsprojektet  “Test af ebolamedicinen Remdesivir mod Covid 19” er klar til publicering. Danskerne har ret til at vide hvilke behandlingsmuligheder de har. Derfor opfordrer vi medier og tidskrifter at dristige sig til at rapportere og publicere fakta.