Epidemilov fjerner dine rettigheder

D. 4. og 13. november 2020 skal forslaget til den ny epidemilov i høring – og tiden er knap. Uanset din politik, tro eller andet ståsted. Uanset dit syn på Covid-19 osv, så skylder vi os selv, vores børn og vores børnebørn at tage stilling til denne ny lov og til at STÅ OP for vores værdier.

LÆS – DEL – TAG STILLING – OG KOM OP AF STOLEN!

Høringsportalen kan du selv downloade “Foreløbigt udkast Forslag til Lov om epidemier m.v. (epidemiloven)” (Du kan også hente det ned her som PDF), hvor du bla. kan læse at…

 • Ordet ‘TVANG’ er nævnt 67 gange i lovgivningen, ISOLATION’ 135 gange, ‘MAGT’ 63 gange og ‘VACCINATION’ er nævnt 50 gange.
 • Kommunalbestyrelsen og regionsrådet skal stille faciliteter til rådighed til isolation af borgere.
 • Sundheds- og ældreministeren sætter regler om kriterier for visitation til isolationsfaciliteter, herunder om målgruppe, retningslinjer for faciliteter samt om egenbetaling.
 • Det er ene og alene Sundheds- og ældreministeren, som fastsætter hvilke sygdomme, der skal betegnes som en “samfundskritisk sygdom”.
 • Sundheds- og ældreministeren får ikke mindre end 156 enevældige beføjelser i den nye lov.
 • UDEN retskendelse kan der brydes ind i f.eks. private hjem for at opretholde kontrol.
 • Dine placering eller dine chats mv. må deles fra teleselskaber og andre private virksomheder (din færd må kortlægges), såfremt der er formodning om smitte.
 • Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om indførsel, forhandling, udlevering, bearbejdning, opbevaring og udførsel af smitstof, der stammer fra en smitsom sygdom
 • Det er ene og alene Sundheds- og ældreministeren, der fastsætter klagemulighederne ved f.eks. frihedsberøvelse.

På dette link (hent filen som PDF her), har vi sammensat et uddrag af lovforslaget, hvor 217 sider, er kogt ned til kun 17 sider. Vidste du f.eks., jf. den nye lovgivning, at…

 • dine børn, din familie og ikke mindst du selv vil blive tvangsvaccineret med den nye lov?
 • hvis du nægter at blive testet, vil du blive hentet, og tvunget i isolation – muligvis på en militærbase – og med egenbetaling?
 • du vil blive udelukket fra samfundet, hvis du nægter at blive testet eller vaccineret?
 • staten kommer til at kunne sælge din private ejendom, hvis du nægter at blive testet eller vaccineret??
 • den nye epidemilov også gælder for fremtidige epidemier, og at det er en POLITISK beslutning, hvornår en epidemi er farlig?

Det frie valg til dig og din krop vil med denne nye lov forsvinde – og ældre- og sundhedsministeren bliver enevældig over dit liv og din familie.

…men pressen i TV tør ikke oplyse om det!!! Hvorfor ikke…?

Danmarks Riges Grundlov (Grundloven)

§ 71. Stk. 1. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

Hent hele grundloven her.

Lad os stå SAMMEN om retten til at bevare vores frihed til at være forskellige i Danmark!

Hvis du vil være med til at bevare Danmark, så vær sød at investér nogle minutter af dit liv på at kigge med her og AKTIVT tage stilling til, om du bare stiltiende vil holde mund, eller om du vil kæmpe for retten til frihed.

Har du kontakter til folk i byråd, store virksomheder, politikredse osv.? …så DEL den her information med dem, så al magt ikke bliver lagt over på EEN enkelt mand i fremtiden. Hent det hele ned som PDF her.

VÆR MED TIL AT BESKYTTE DANMARK, DINE BØRN OG DINE BØRNEBØRN!

Det nytter at gå imod…! I Bangkok har de fået fjernet ALLE corona-restriktioner ved at stå sammen: https://www.bbc.com/news/world-asia-54548988https://www.theguardian.com/world/2020/oct/15/thailand-uses-emergency-decree-to-ban-gatherings-after-bangkok-protests

30. oktober 2020: Can jur Mads Palsvig gennemgår lovforslaget til den nye epidemilov.

9. oktober 2020: Uanset hvilket parti du stemmer på, så kig med her, hvor Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige gennemgår en del af loven, som i første udgangspunkt blev sendt i høring.