Her er en samling af udtalelser fra sundhedsfaglige personer i Danmark

Kære lægekolleger!
Nu har jeg fået nok!
Med regeringens nye udkast til epidemilov bliver udviklingen hen imod rendyrket fascisme ikke tydeligere.
De tvangsforanstaltniger der skitseres her overgår enhver bananrepubliks hedeste drømme.
Internering og tvangsbehandling, inklusiv tvangsvaccination, på basis af en “formodning” om en ikke nærmere defineret “samfundskritisk sygdom” …. – så bliver det ikke bedre!
Hele dette totalitarisme-stinkende projekt er opstået på baggrund af en relativt banal (i epidemiologisk forstand) ny coronainfektion og drevet frem af en global myndigheds- og mediepropaganda som ikke er set siden den Joseph Goebbelske maskine var i fulde omdrejninger i det nazistiske Tredje Rige.
Det er den selvsamme propaganda der nu har banet vejen for at dette udkast til en ny epidemilov overhovedet ser dagens lys.
Kultiveringen af frygten har i høj grad været med til at hensætte befolkningen i en passiv ukritisk tilstand af accept af helt unødvendige tiltag med nedlukning af stort set alle samfundsaktiviteter. Og der er ingen tvivl om at disse “heroiske” tiltag i sidste ende vil medføre mere lidelse og død end virussen selv. Dette stemmer meget dårligt overens med det grundlæggende Hippocratiske princip: “Primum non nocere”- altså – “først og fremmest – undgå at gøre skade”.
En fremragende metode til at dyrke frygten er den udbredte brug af den ret tvivlsomme RT-PCR-test (se f.eks https://www.globalresearch.ca/covid19-pcr-tests-scientifically-meaningless/5717253 )som angiveligt viser antallet af nye smittede – og som selv med en ganske lav procent af falsk-positive, når den bruges på den almene befolkning, vil give et helt misvisende resultat.
Her kan indskydes at Kari Mullis, som er opfinderen af PCR-Testen (som han modtog Nobelprisen for i 1993), gentagne gange gjorde opmærksom på at testen var uegnet til diagnosticering!
Maskespillet er en historie for sig selv. Der findes flere kontrollerede forsøg fra før COVID-19 der klart viser at ansigtsmasker ikke hindrer smittespredning. Venter nu spændt på resultatet af Rigshospitalets store maskestudie, som af en eller anden grund er blevet afvist af flere af de store internationale lægetidsskrifter?……Hvorfor mon?….
Masker har en uhørt stærk signalværdi – både som signal på politisk korrekt adfærd – men nok i endnu højere grad som et signal på underkastelse og dehumanisering.
Hele det etablerede informationsudbud er nu præget af et næsten krampagtigt forsøg på at inddæmme enhver form for kritik og modstand af det officielle narrativ. Dette viser sig aktuelt i form af regulær censur på YouTube og diverse sociale medier.
Hele forløbet siden den påståede pandemis start har virket som et globalt orkestreret projekt som i sidste ende ikke udspringer af en bekymring for verdens befolknings sundhedstilstand – men mere af et ønske om centralisering af magt og kontrol af befolkningen.
Den magtudøvelse der ligger i det nye lovudkast vil negere enhver etisk barriere ved at tildele personer uden lægefaglig kompetance magten til at tilsidesætte den naturgivne og grundlæggende menneskelige frihed, suværenitet og autonomi – hvilket per definition er en totalitær forbrydelse.
Jeg håber at flere og flere af mine lægekolleger vil få øjnene op for at den officielle “coronafortælling” er fyldt med løgn og misinformation.
Vi har som læger et særligt ansvar for at forholde os nøgternt, sagligt og kritisk og ikke lade os rive med i den propagandaskabte panik, og ikke mindst må vi undgå at havne i en situation hvor vi fungerer som magthavernes og myndighedernes villige redskaber.
Hvis ikke vi går forrest i afsløringen af det bedrag der finder sted i dag pådrager vi os et enormt ansvar for en mulig realisering af en umenneskelig dystopisk fremtid med overvågning og totalitært indskrænkede frihedsrettigheder! – En dystopi der ganske er i samklang med flere elementer i det nye udkast til epidemilov som nu ligger til høring.
Med de bedste ønsker for fremtiden!
Lars Vibe-Hansen
Speciallæge i psykiatri
PS. I disse dage er der opmuntrende tegn på en mobilisering blandt læger internationalt imod dette COVID-19(84) bedrageri!”
Prøv nu at forstå det.
I Frankrig og mange andre lande har man skulle bære mundbind i lang tid og der har været mange restriktioner , alligevel stiger smitte, syge og døde.
Det er fordi disse tiltag ikke virker!
Mikroorganismer er overalt. Det der afgøre om du bliver syg af en hvilken som helst mikroorganisme på et givet tidspunkt er dit immunforsvar.
Der er videnskabelig bevist at langvarig stress udløser signalstoffer der reducerer immunsystemet effektivitet. Stress er en belastningstilstand og det er individuelt hvor meget vi kan tåle.
Men disse langvarige Coronarestriktioner samt angsten for at blive syg, angsten for at være den der smitter andre, angsten for at være skyld i at andre bliver sendt hjem, angsten for at miste sit job, angsten for at miste sit firma, angsten for at blive tvangsvaccinere, angsten for at menneskerettighederne forsvinder mm. underminerer vores immunforsvar.
Er covid19 så farlig, nej den er farlig for nøjagtig de samme mennesker som influenza er farlig overfor. Du skal I de fleste tilfælde testes førend du opdager du er syg. Prøv nu lige at tænke over det logiske!
Men vi ender med at gøre den langt farligere end den er, fordi vi underminere folks immunforsvar.
Jeg har været meget oppe at diskutere med flere sygeplejersker om mundbind virker mod virus, men jeg har undervist i brug af værnemidler i mange år, og mundbind har aldrig beskyttet imod virus.
Det beskytter imod bakterier, det beskytter mod spyt i sår under operationen, DET BESKYTTER IKKE IMOD Coronavirus ELLER INFLUENZAVIRUS .
Virus er så lille og den kommer med ud når vi taler, du behøver ikke hoste, nyse, synge eller råbe. Den kan på grund af sin lille størrelse holde sig svævende i luften i lang tid. Så når køen rykker sig i brugsen er virus ikke faldet til jorden og du indånder den uanset mundbind eller ej, om du bliver syg afhænger af dit immunsystem.
Læger og sygeplejersker hvis hjerne stadigvæk fungerer i cortex og ikke amygdala ved at vi skal arbejde ud fra evidens og ikke fra hvad der står i aviserne – aviser er ikke videnskab og det er Google heller ikke. Retningslinjer og procedurer skal være bygget på evidens. Og det er sygt når ledende forsker som Anthony Fauci siger at vi skal bruge mundbind fordi så rører vi mindre ved vores ansigt. Selvsamme mand stod forøvrigt bag en falsk rapport der forhindret en effektivt behandling af covid19 og har kostet mange menneskeliv. The Lanset har siden været ude og undskylde, men skaden var sket og flere lande holdt op med at bruge denne behandling. Fauci sagde kort inden afsløringen at der findes ingen kur imod covid19, kun vaccine. Er det den slags mænd vi skal sætte vores tillid til?
Sundhedsstyrelsen ville ikke anbefale mundbind i foråret fordi der ingen evidens var, det er der stadig ikke alligevel skal du fra på mandag bruge mundbind de fleste steder hvor du færdes. Men er det politikere, medierne og vismændene der skal diktere sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag?
Eller skal de baseres på videnskab og evidens?
Hvis mundbind havde virket ville vi for lang tid siden havde anbefalet dem til brug i influenzasæsonen som koster mange sygedage hvert år og er dyrt for samfundet .
I bliver i den grad løjet for.
Og så er der dem der siger men det skader jo ikke.
Jo det gør, du kan få udslæt om munden, du kan få en ophobning af bakterier fx hvis du efter du er færdig med at spise påføre dig et mundbind, så er der fugt, varme, næring fra madresterne i skægget så bakterierne har rigtige gode vilkår. Nogle bakterier kan dele sig hvert 20 min. Så det kan hurtigt blive til mange, den kan du så gå og indånde.
Mundbind gør også at vi ikke kan aflæse hinandens ansigtsudtryk hvilket skaber en øget utryghed, vi lærer vores børn at leve i frygt, og det de lære kan ikke bare skade dem, det kan potentielt også påvirke generationen efter.
Så nu siger jeg det lige en sidste gang.
Mundbind kontrollere ikke virus, det kontrollere dig.