PCR -Testmetoden

Vidste du godt, at Covid-19 aldrig er blevet påvist videnskabeligt som en sygdom, fordi en virus kræves isoleret først i henhold til Kochs Postulatum, og er et  forskningsmæssigt ufravigeligt krav for at kunne påvise, om der virkelig eksisterer en ny reel virus. Det “underlige” er blot, at denne fremgangsmåde aldrig har fundet sted ved Covid-19 (SARS-CoV-2). Selv SSI har ved anmodning om aktindsigt bekræftet, at SARS-CoV-2 ikke findes i isoleret og oprenset form – ligeledes har WHO bekræftet det samme – og det er nok også årsagen til, at SÅ mange asymptomatiske personer bliver testet positive, så samme måde som Elon Musk, der havde 2 positive og 2 negative svar på en og samme dag med samme testudstyr.

Læs mere dybdegående info her: https://lesarin.fo/fakta+om+bluffvirussen+covid19.html

I samme forbindelse, som at SSI ikke kan levere SARS-CoV-2 (Covid-19) i isoleret og oprenset form, har Gemma O’Doherty, som er en MEGET anerkendt og award-winning journalist i Irland, og som har optrævlet mange alvorlige sager tidligere i sin karriere, nu været på besøg hos Tony Holohan, Chief Medical Officer i Ireland og har fået samme bevis på skrift: Covid-19 eksistere ikke rent videnskabeligt… Se videoen og døm selv om hun bare “har tabt sutten” og bare er en dårlig journalist – eller …?

Gemma O’Doherty siger bla. i filmen:
“AS PART OF OUR LEGAL ACTION we had been demanding the evidence that this virus actually exists [as well as] evidence that lockdowns actually have any impact on the spread of viruses; that face-masks are safe, and do deter the spread of viruses – They don’t. No such studies exist; that social distancing is based in science – It isn’t. it’s made up; that contact tracing has any bearing on the spread of a virus – of course it doesn’t. This organisation here – is making it up as they go along.”

Vigtig ny forskning fra 27. november 2020

Denne rapporten er lavet af nogle af de dygtigste forskere, vi har – som IKKE er i lommen på medicinalbranchen.

https://cormandrostenreview.com/report/

Rapporten er en meget dybdegående forskning vedr. PCR testen, som faktisk understreger, at PCR tests IKKE kan benyttes til at stadfæste diagnoser som f.eks. Covid-19 (SARS-CoV-2) med.
– omvendt findes der INGEN forskning der viser, at man KAN bruge PCR tests til at diagnostisere en virus.

Det står klart og tydeligt på enhver PCR test, at den KUN kan bruges til research og IKKE til at diagnosticere!

Med et skrab får man et mix af dine celler, virus partikler og mikrober (bakterier og svampe f.eks.). Det vil sige at prøven er uren. Derfor tilsættes et enzym, for at få det genetiske materiale, til at kopiere sig selv. Det giver mulighed for at man kan måle det. Men der kan forekomme fejl-sekvenser, hvilket er derfor at PCR-testen ikke er godkendt til diagnosticering.

Men der er stadig et mix som skrevet ovenfor, da man ikke har isoleret et virus partikel. Derfor bruges en primer til PCR-testen, hvilket er en sekvenskode af det man leder efter.

Primer = Virus RNA/DNA

Da der ikke er nok vira RNA i skrabet fra svælg, næse eller lunger til at vurdere om individet har covid 19, bruges primere til testen. Faktisk bruges forskellige primere til testen. Et af de primere der bruges, er et 100% match af en sekvens, i det menneskelige DNA (Homo sapiens, kromosom 8).

Det vil altså sige, at hvis primer (Homo sapiens, kromosom 8) tilføjes det genetiske materiale fra menneskets celler, så vil PCR-testen være positiv for Covid 19, uanset om vedkommende har symptomer. Dette gør at PCR-testen ikke kan anvendes til diagnosticering af raske mennesker- PCR-testen er derfor ugyldig. Der er således behov for at evaluere brugen af primere (Homo sapiens, kromosom 8) i PCR-test, samt strategien- at PCR-teste hele befolkningen.

I Danmark og rundt omkring i verden, ser vi at regeringer kræver PCR test af både raske og syge mennesker. I og med der ingen kontrol og evaluering er af PCR-test, så ses der stigning i smittetal over det meste af Europa, men med få bekræftet syge. Flere og flere mennesker der er testet positive for Covid19 angiver ingen symptomer. De mange falsk positive er således med til at fastholde befolkningen i frygt- unødvendig frygt.

Det er derfor vigtigt at du forholder dig kritisk til brugen af PCR-test i Danmark, for meget tyder på at PCR-testen bruges for at bane vej for restriktioner, Lock Downs og Covid19 vacciner.

Ovenstående er en virkelig vigtig video, hvor journalist, Jesper Larsen, interviewer pensioneret lektor i kemi Niels Harrit samt læge, Søren Ventegodt.

Dokumentationen, de omtaler i filmen, kan du finde her:
Review: https://cormandrostenreview.com

Original artikel her: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
– og hvis det er fjernet, kan du finde en kopi her : https://www.rt.com/op-ed/509163-covid-19-test-flawed-withdrawn/

Selve mailen til bl.a. Søren Bostrøm, som Niels Harrit omtaler, kan du se her.

Interview med Andrew Kaufman, professor I psykologi og molekylær biologi.
https://banned.video/watch?id=5f43d224df77c4044ef43e91

Kilde: Michael Mine MD, Ph.d., assisterende professor i Epidemiologi ved Harvard
https://ccdd.hsph.harvard.edu/people/michael-mina/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2025631

  • Hvorfor vælges den samme test strategi verden over?
  • Hvorfor vælger Danmark, et land med høj faglighed, solid forskning af høj kvalitet at bruge PCR-testen på store dele af befolkningen, når den ikke kan bruges på raske mennesker?
  • Hvorfor vil regeringen teste 80.000 – 120.000 mennesker om dagen?
  • Hvorfor har alle partier samtykket til denne test-strategi?

Læs også her, hvordan lokale nyhedsmedier i Belgien opdager at der snydes med de tests, der bliver lavet:
https://www.rt.com/news/502587-belgium-covid-old-infections-tests/

10. december 2020: Michael Schnedlitz fra partiet FPÖ i Østrig fortæller, hvordan en kokain-prøve var positiv for Covid-19, og her i deres parlament, laver han så selv en PCR-test på Cola, som også viser sig at være positiv.

I december 2020 tester 3 italienske læger antistof-testen på ti forskellige frugter / safter.
Resualtet: 4 sikre positive, 3 usikre (som testcentrene vil sige positive til), og kun 3 negative.

Du er stadig nødt til at forhold dig til hvor FÅ dødsfald vi nationalt har haft
– ikke AF Covid-19, men MED Covid-19.

Samtidig er sygdommen ikke fundet ét eneste sted i verden i oprenset og isoleret form!

Læs her om, hvordan pandemien KUNSTIGT holdes i gang i Danmark

Læs om, hvordan Norge har indset at PCR ikker er valid og brokker sig over Danmarks massive testning.

Læs her, hvordan WHO har været presset til at indrømme, der er falske positive i deres PCR-tests

Tilbage i marts 2020, skrev en af verdens dygtigste epidemiologer, John Ioannidis fra Stanford University, en videnskabelig artikel, som selv WHO godkendte som valid, da de rent videnskabeligt ikke kan gøre andet. Det hele hviler nemlig på FACTS. Her kalder han det faktisk for “once-in-a-century evidence fiasco”.

Læs artiklen, han skrev, her: www.statnews.com og se her for yderligere info www.straight.com eller  www.socialsciencespace.com

Læge og mikrobiolog, Prof. Sucharit Bhakdi fortæller om Covid-19 og validiteten bag testmetoderne.

Kary Mullis, som opfandt PCR-metoden i 1985, som i 1993 fik ”Nobel Prize in Chemistry”, sagde også selv klokkeklart, at testen ikke kan bruges til at diagnosticere for vira. Eksempel for påstanden: https://bpapathology.com/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/

Mail FRA Søren Østergaard, Statens Serums Institut TIL Maria Hugin Helding medio oktober 2020.

Hej Maria

Du får hermed lige lidt information omkring, hvor præcise testen er.

Instituttet kan oplyse, at vi i Danmark benytter såkaldte PCR-test til at påvise, om en person aktuelt har en infektion med SARS-CoV-2. PCR står for Polymerase Chain Reaction, og er en test, der påviser SARS-CoV-2´s arvemateriale (RNA) i prøven. Der er isoleret SARS-CoV-2 fra en række af de positive PCR-test.

Testen der anvendes er en såkaldt ”in-house” test, hvilket betyder, at det er en test, som SSI selv har sat op. Testen er akkrediteret iht. ISO17025 (akkrediterings nr. 397) af DANAK (det danske myndighedsorgan til kvalitetssikring af diagnostiske tests). SSI deltager i et ekstern kvalitetsprogram, Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD). Instituttet anvender dyrket SARS-CoV-2 virus som positiv kontrol i alle prøveopsæt. På den måde sikres det, at der kan identificeres en positiv og en negativ test hver gang en række tests blive diagnosticeret.
Testens specifitet beskriver, hvor ofte, der kommer falsk-positive svar (en personer får besked om, at prøven er positiv, selvom den i virkeligheden er negativ). Både designet, valideringen og udførelse af de diagnostiske PCR-test tilskriver en meget høj specifitet på over 99,9 %. Eksempelvis er der et cut-off for ct-værdier (antallet af cycler der er nødvendigt for påvisning af virus) på 38, hvor falsk positive sædvanligvis har en ct-værdi på omkring 40. I de tilfælde hvor vi har gentestet prøver og/eller sekvenseret dem, er det også vores erfaring, at testen har en meget høj specifitet. Falsk-positive svar er dog et generelt fænomen der gælder for alle COVID-19 PCR-tests. Det kan aldrig udelukkes, at der er enkelte falsk-positive, men det er vurderingen, at det antal falsk-positive svar, der eventuelt måtte være er ganske ubetydeligt, og SSI har da heller ikke kendskab til konkrete falsk-positive svar.

Testens sensitivitet beskriver hvor ofte, der er falsk-negative svar (en person får besked om, at prøven er negativ, selvom den i virkeligheden er positiv). Det er ikke umiddelbart muligt at udføre større kliniske studier af sensitivitet, idet det, der ikke findes en “facitliste”, man kan kontrollere op imod. Det kan dog oplyses, at i de PCR-tests, der anvendes på SSI har en høj sensitivitet. Der opereres her med en såkaldt analytisk sensitivitet på ganske få COVID-19 RNA-kopier. Det er i stedet i forbindelse med prøvetagningen, at man finder den største risiko for, at et svar ender som et forkert svar. Derfor er det for det første helt afgørende, at prøven tages korrekt, således at tilstedeværende virus i svælget overføres til podepinden, så at virusmaterialet er til rådighed for i efterfølgende PCR-analyse. Ellers risikerer man falsk-negative svar. Herudover er der en række andre ting, der kan påvirke analyseresultatet. Det kan f.eks. være hvilken fase af sygdommen, som personen er i, og dermed hvor meget virus, personen har udviklet. Der går nogle dage før infektionen er ”slået an” og der er virus tilstede i svælget. En anden faktor er, hvorvidt personen har symptomer. Nogle asymptomatiske personer, udvikler ikke på noget tidspunkt af infektionen symptomer (”ægte asymptomatiske” personer) mens nogle prøver tages inden, der udvikles symptomer (”præsymptomatiske” personer). Her er det en generel antagelse at ”ægte asymptomatiske” personer udskiller mindre virus end ”præsymptomatiske” personer. Eftersom, at risikoen for et falsk-negativt svar hænger sammen med virusmængden i personens svælg, så er risikoen for falsk-negative svar er større for ”ægte asymptomatiske” personer, end den er for ”præsymptomatiske” og symptomatiske personer.

Mvh.
Søren Østergaard, Statens Serums Institut.

Ovenstående svar skal ses sammenholdt med dette nedenstående interview med Dr. A. Fauci (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anthony_Fauci), hvor han netop fortæller, at der ved cycler over 35 er tale om primært falsk positive test ved PCR testen, som alle lande bruger!

Men jf. ovenstående mail fra Søren Østergaard ang. PCR testen, der køres in-House i DK, er det med cycler på 38.
Langt de fleste lande kører med cycler på ml. 36-45. Det giver virkelig god mening for, hvorfor der render så mange asymptomatiske mennesker rundt derude. De er IKKE SYGE!!! Og det er DEM vi baserer hele vores restriktioner på!

Dr. Anthony Fauci fortæller, at der ved cycler over 35 er tale om primært falsk positive test ved PCR testen, som alle lande bruger!

En anden meget vigtig hjemmeside i forbindelse med at finde videnskabelig evidens for tingene, er World Doctors Alliance, hvor lægefaglige personer, der IKKE er i lommen på medicinalindustrien, loger, rigmænd og andre korrupte foretagende har slået sig sammen for VIDENSKABELIGT at tilgå hele problematikken. World Doctors Alliance hjælper ligeledes med at anlægge sager mod stater i hele verden for det store bedrag, der sker i øjeblikket.

worlddoctorsalliance.com

Direkte link: https://www.bitchute.com/video/IsdNG8YD6DQB/

Læge, Søren Ventegodt fortæller her, hvordan PCR testen virker – og ikke virker.

Professor i “Molecular Biology and Immunology”, Dolores Cahill fortæller her om vaccinen. Virkelig værd at lytte til.

Se flere af hendes videoer her, medmindre FB sletter dem.